Kringgroep Oost Friesland wordt geleid door een drietal personen die elk hun eigen functie hebben binnen de vereniging.

Voorzitter:
Willem Lodewijk
Telefoonnummer: 06 3745 8144

Penningmeester (financiële zaken):
Hans Eefting
Telefoonnummer: 06 3117 6306

Secretaris:
Oeds v/d Kooy
E-mailadres: info@kringgroepoostfriesland.nl
Telefoonnummer: 06 5135 5062